Banjaranjali

BANJARANJALI adalah putra Prabu Hiranyakasipu, raja pertama negara Alengka dengan perrmaisuri Dewi Nariti, putri Prabu Nasa raja negara Banapura. Ia mempunyai dua orang saudara kandung, masing-masing bernama ; Dewi Kasipi dan Dewi Kistapi.
 


Banjaranjali menjadi raja negara Alengka menggantikan ayahnya, Prabu Hiranyakasipu yang tewas bersama Prabu Hiranyawreka, raja negara Kasi dalam peperangan di negara Medanggili melawan Maharaja Suman (penjelmaan Sanghyang Wisnyu) raja negara Medangpura. Banjaranjali yang bermaksud menunut balas, dapat dikalahkan dan takluk kepada Maharaja Sunda (penjelmaan Sanghyang Brahma}. Ia kemudian diambil menantu Maharaja Sunda dikawinkan dengan Dewi Bremani, putri Sanghyang Brahma dengan permaisuri Dewi Rarasyati. Demikian pula kedua adiknya, Dewi Kasipi dan Dewi Kistapi diambil menantu oleh Sanghyang Brahma. Dewi Kasipi dikawinkan dengan Bathara Brahmanatiyasa dan Dewi Kistapi dinikahkan dengan Bathara Brahmanayana.
Dari perkawinannya dengan Dewi Bremani, Prabu Banjaranjali memperoleh seorang putri yang diberi nama Dewi Bremaniwati, yang setelah dewasa menikah dengan Banjaransari yang turun temurun menurunkan raja-raja negara Alengka.