Latihan Soal UKK PAI SD/MI Kelas 2 Semester 2

 Latihan soal ulangan UKK Pendidikan Agama Islam Latihan Soal UKK PAI SD/MI Kelas 2 Semester 2
Latihan soal ulangan UKK Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kelas 2. Soal UKK PAI SD/MI Kelas 2 ini sebagai bahan pembelajaran ketika akan melaksanakan Ulangan Kenaikan Kelas.

Pada artikel sebelum admin telah merangkum soal PAI, dan untuk melengkapi agar lebih komplit maka admin upload kembali soal UKK PAI lainnya dan semoga bermanfaat dan membantu sarana belajar adik-adik.

Soal UKK PAI Kelas 2 SD/MI

Dibawah ini adalah soal ulangan Pend Agama Islam (PAI) untuk kelas 2 sd/mi yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 10 soal isian titik-titik.

25 Soal Pilihan Ganda Pendidikan Agama Islam

1. Kata بُ كُؤ ditulis huruf latin menjadi ....
a. būku
b. bukū
c. būkū

2. Ketika guru menerangkan kita harus.......
a. memerhatikan
b. tidak menyimak
c. bermain main

3. Kata سَاهُؤنَ ditulis dengan huruf latin ada..........
a. 5 huruf
b. 6 huruf
c. 7 huruf

4. Orang yang lebih tua harus kita.......
a. hormati 
b. sayangi 
c. marahi

5. Asmaul husna “Al-Gaffar” artinya........
a. Maha Pengasih
b. Maha Esa
c. Maha Pengampun

6. Manusia tidak boleh putus asa karena Allah Maha Pemberi atau.......
a. Al-Gaffar
b. Al-Wahhab
c. Al-’Adlu

7. Saling tolong menolonglah dalam.......
a. keburukan
b. kejahatan 
c. kebaikan

8. Huruf  ب diberi harakat kasratain dibaca.......
a. ban
b. bun
c. bin

9. Jika ada tetangga kita yang sakit hendaknya.......
a. ditengok dan didoakan
b. dibiarkan saja
c. diberi uang

10. Orang sakit boleh salat dengan duduk karena Allah.......
a. Al-Wahhab
b. Al-Hakim
c. Al-Gaffar

11. Gerakan salat sebelum sujud adalah........
a. iktidal
b. duduk iftirasi
c. duduk tasyahud

12. Posisi kepala pada saat ruku‘ adalah rata dengan.......
a. tulang punggung
b. kedua kaki
c. bahu

13. Semua perbuatan manusia diketahui oleh Allah sebab Allah.......
a. Al-’Alim
b. Al-Gaffar
c. Al-Hakim

14. Waktu bersedekap dalam salat membaca......
a. doa iftitah
b. tasyahud
c. assalamualaikum

15. Doa yang dibaca ketika i'tidal adalah.......

 Latihan soal ulangan UKK Pendidikan Agama Islam Latihan Soal UKK PAI SD/MI Kelas 2 Semester 2

16. Waktu salat berjamaah yang berdiri paling depan adalah......
a. muazin
b. imam
c. makmum

17. Duduk tawarruk adalah duduk yang dilakukan ketika.......
a. tasyahhud awal
b. takbiratul ihram
c. tasyahhud akhir

18. Setiap hari orang Islam salat fardu........
a. tiga kali
b. empat kali
c. lima kali

19. Salat yang dilakukan sendirian disebut.......
a. berjamaah
b. masbuk
c. munfarid

20. Sikap yang benar terhadap guru adalah...........
a. berani
b. menghormati
c. takut

21. Kata اَحَدٌ dibaca...........
a. ahad
b. ahadi
c. ahadun

22. Yang tidak dibaca pada rakaat kedua salat zuhur adalah.......
a. surah al-Fatihah
b. surah pendek
c. doa iftitah

23. Kata dibaca.......
a. yulad
b. yūlad
c. yulād

24. Orang bertakwa pasti melaksanakan.......
a. bayar zakat
b. sabung ayam
c. berkelahi

25. Huruf pada hijaiyah sambung terletak di.......
a. awal
b. tengah
c. akhir

10 Soal Isian Pendidikan Agama Islam (PAI)

 1. Duduk iftirasy adalah....................
 2. Allah Al-’Adlu artinya Maha................
 3. Duduk tawarruk adalah....................
 4. Salat Zuhur dilakukan pada................hari
 5. Guru harus kita....................
 6. Di hadapan Allah orang kaya dan miskin................
 7. Kita harus rendah hati tetapi tidak boleh rendah....................
 8. Berputus asa bagi orang beriman adalah................
 9. Asmaul husna berjumlah....................
 10. Orang kafir akan masuk................
Silahkan download pdf Soal UKK PAI SD/MI ini jika ingin menyimpannya dan membukanya kembali dikemudian hari saat akan melaksankan ulangan. Tips untuk sukses menghadapi ulangan UKK sebaiknya buka kembali soal harian, soal uts maupun uas.

Demikian uraian soal latihan ulangan UKK mata pelajaran PAI untuk SD maupun MI kelas 2 pada semester 2 akhir. Jika ini bermanfaat jadikan lebih berguna dengan melakukan share dan beritahu teman lainnya.
Download Pdf Soal UKK PAI SD/MI Kelas 2