Narendra (Ratu) lan Nagarine

 1. Prabu Abiyasa ; ratu ing : Ngastina
2. Prabu Arjuna Sasra ; ratu ing : Maespati
3. Prabu Baladewa ; ratu ing : Mandura
4. Prabu Basudewa ; ratu ing : Mandura
5. Prabu Danaraja ; ratu ing : Lokapala
6. Prabu Dasamuka ; ratu ing : Ngalengka
7. Prabu Dasarata ; ratu ing : Ayodya Pala/Kosala
8. Prabu Dewa Srani ; ratu ing : Rancang Kencana
9. Prabu Drupada ; ratu ing : Pancalaradya
10. Prabu Duryadana ; ratu ing : Ngastina
11. Prabu Janaka ; ratu ing : Mantili
12. Prabu Jungkung Mardiya ; ratu ing : Paranggubarja
13. Prabu Karna ; ratu ing : Ngawangga
14. Prabu Kresna ; ratu ing : Dwarawati
15. Prabu Matswapati ; ratu ing : Wiratha
16. Prabu Niwatakawaca ; ratu ing : Ima Imantaka
17. Prabu Palgunadi ; ratu ing : Paranggelung
18. Prabu Pandhu ; ratu ing : Ngastina
19. Prabu Puntadewa ; ratu ing : Ngamarta
20. Prabu Rama ; ratu ing : Pancawati
21. Prabu Salyapati ; ratu ing : Mandaraka
22. Prabu Sentanu ; ratu ing : Ngastina
23. Prabu Somali ; ratu ing : Palebur Gangsa
24. Prabu Sugriwa ; ratu ing : Guwa Kiskendha
25. Prabu Suteja ; ratu ing : Trajutrisna