Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) KTSP

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog .blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 5 SD Mapel Bahasa Jawa  - Kurikulum 2006 ( KTSP )A.   Pilihen wangsulan sing bener!
1.    Crita dumadine sawijine panggonan arane ....
a.    Fabel                               c.  Mite
b.    Legenda                         d.  Sage

2.    Putri Surati ora salah, mula banyu kali ambune ....
a.    arum                                c.  banger
b.    bacin                               d.  wangi

3.    “Halo, sugeng ndalu!”
“Sugeng dalu, punika sinten?”
Anggone nindhakake telpun iku ing wayah ....
a.    awan                               c.  sore
b.    esuk                                d.  wengi

4.    Pak Wardaya nulungi Pak Darwin, nanging malah disengsarakake dening Pak Darwin.
Unen-unen kan trep kanggo kahanan kuwi, yaiku ....
a.    Ditulung menthung      c.  Tetulung menthung
b.    Nulung kepenthung    d.  Nulung menthung

5.    Supaya asile tenanen ningkat, para tani nggunakake sistem ....
a.    dwi usaha tani               c.  tri usaha tani
b.    catur usaha tani                        d.  panca usaha tani
Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap)  - KTSP

Agar huruf aksara jawa terbaca silakan download dan install font hanan (hacaraka) DISINI.
Lalu paste di C:/Windows/Fonts

Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 5 SD Mapel Bahasa Jawa - (KTSP). Semoga Bermanfaat.


UTS 2 Kelas V selengkapnya :
Kumpulan Soal UTS Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Lengkap