Pandawa Lima (Bahasa Sunda)

Pandawa Lima mangrupa inohong anu henteu bisa dipisahkan jeung carita Mahabarata, alatan Pandawa Lima mangrupa inohong sentralnya babarengan jeung Kurawa. Perang antara Pandawa Lima jeung Kurawa anu masih miboga hubungan baraya, alatan Pandawa Lima memperjuangkan hak tahtanya luhur Karajaan Hastinapura anu di kuasai ku para Kurawa ( Prabu Suyudhana kalayan saudara-saudaranya anu berjumlah saratus ). Pandawa lima nyaéta sebutan lima duduluran, putra ti Pandu Dewanata nyaéta Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula sarta Sadewa. 

Yudistira kalayan ngaran leutikna Puntadewa, Bima kalayan ngaran leutikna Sena, sarta Arjuna kalayan ngaran leutikna Permadi dilahirkan ti ibu Dewi Kunti keur Nakula kalayan ngaran leutikna Punten sarta Sadewa kalayan ngaran leutikna Tangsen dilahirkan ti ibu Dewi Madrim.

Pandu Dewanata nyaéta Raja Hastinapura, tapi mati ngora sarta barudakna masih leutik-leutik ku kituna tacan matak bisa pikeun nyekel kadali pamaréntahan, pikeun ngeusian ka kosongan pamaréntahan Hastinapura, mangka diangkatlah Destaratra anu lolong, lanceuk Pandu Dewanata pikeun menduduki kalungguhan samentara tahta Hastina, jaga lamun putra-putra Pandu geus dewasa, Hastinapura baris dibikeun dina Pandawa Lima, putra Pandu anu miboga hak luhur tahta Hastina sacara syah. 


 Pandawa Lima mangrupa inohong anu henteu bisa dipisahkan jeung carita Mahabarata Pandawa Lima (Bahasa Sunda)
Wayang Golek Pandawa Lima

Rencana seserahan tahta Hastinapura ka para Pandawa Lima Putra Pandu sacara tengtrem jagana ngan ancik rencana waé, alatan ren-cana kasebut terhalang ku Dewi Gendari Pamajikan Destarastra anu pohara ambisius, naon deui ambi si Dewi Gendari dirojong ku adina Harya Su man landian Sengkuni, jadi patih Hastinapura, miboga watek iri, dengki sarta syirik anu menghalakan sagala cara pikeun ngahontal tujuanana. Destarastra digigireun / sabeulah lolong, pendiriannya ogé kurang kuat, gampang robah, gampang diha sut sarta gampang dibujuk ku barudakna anu berjumlah saratus, dipikawanoh jeung Kurawa atawa Sata Kurawa anu ampir sakumna anakna miboga watek pendusta, iri, dengki, tamak, syirik dlsb. 

Patih Harya Suman landian Sengkuni pohara badag sakali pangaruhna dina para Kurawa dina nyieun anganggapan yén Pandawa Lima mangrupa satru sarta saingan terberatnya, alatan éta kudu disingkirkan ku cara naon waé ogé, ambéh Hastinapura henteu murag kaleungeun Pandawa Lima Putra Pandu, minangka pewaris syah luhur tahta Hastinapura. Sanajan Pandawa Lima sarta Kurawa berguru dina guru anu sarua nyaéta Resi Durna ( Druna ) sarta Resi Krepa, tapi permusuhan diantara maranéhanana henteu bisa dipadamkan pikeun jadi rukun, komo beuki menjadi-jadi. 

Pandawa Lima sok leuwih punjul dlm ke-trampilan kalakuan pakarang sarta kalakuan krida tinimbang para Kurawa. Puntadewa sok leuwih punjul dibi dang sastra sarta katatanagaraan, Bima punjul diwidang memainkan pakarang gada, Harjuna punjul diwidang memanah sarta kalakuan pedang keur pan Nakula sarta Sadewa henteu milu berguru kare-na masih leutik teuing. Bima bersosok awak badag, konon pohara jail resep ngaréwong Kurawa kalayan euweuh sabab Kurawa mindeng ditampar sarta ditempeleng ku Bima utamana Suyudhana/Duryudhana sarta Dursasana ( adi Suyudhana ), pamustunganana ngabalukarkeun perkelahian tapi sok dimeunangkeun ku Bima sanajan Bima dikeroyok maranéhanana duaan, alatan éta Bima sok jadi sasaran pelampiasan ti kekesalan maranéhanana. 

Hiji waktu Bima anu pohara rampus, dina kadaharanana dibéré racun ku Kurawa, sanggeus Bima henteu sadarkan diri saterusna dipiceun kadina sumur Jalatunda anu eusina pinuh kalayan ular beracun ganas. Alatan pertolongan Batara Dadungnala, Bima bisa salamet sarta saprak harita Bima jadi kebal ka sagala macem racun betapapun ganasnya racun kasebut. Nyaho usahana nyingkahkeun Bima gagal, mangka Kurawa usaha deui pikeun nyingkahkeun Pandawa Lima ku cara ngabeuleum bale Sigala-gala tempat menginap para Putra Pandu sarta Indungna Dewi Kunti, tapi usaha itupun gagal deui, alatan Putra Pandu nampa pertolongan ti Batara Naradha, Sang Hyang Antaboga sarta Yama Widura. 

Pikeun nyegah Pandawa Lima sarta para Sata Kurawa ambéh henteu lumangsung sengketa terus menerus, para tetua maranéhanana utamana Resi Bis- ma sarta Yama Widura, menganjurkan ka Destarastra ambéh Pandawa Lima dibéré leuweung Pan dawaprastha atawa Wanamarta, bongbolongan kasebut dituturkeun ku Destarastra sarta leuweung Wanamartalah anu dibikeun dina Pandawa Lima. 

Dina waktu singget Pandawa Lima anu dibantuan ku sawatara Déwa sarta sahabat saha-batnya, junun ngarobah leuweung belantara menja di hiji karajaan anu badag kalayan ngaran Amerta sarta Indraprasta minangka ibu dayeuhna. Beuki lila Amerta jadi beuki ma ju, karajaanana jadi beuki badag sarta kuat, loba karajaan leutik-leutik, ngagabung berkat perjuangan Bima sarta Harjuna. Minangka pernyataan syukur ka Sang Hyang Widhi Wasa atawa Sang Maha Panyipta Ja-gad Raya ieu, mangka para pembesar Karajaan A-marta ngayakeun syukuran, sesaji ka Raja Suya sarta para Kurawapun diondang pikeun meng ngahadiran upacara sesaji éta sarta dina palaksanaan upacara sesaji kasebut aya keributan antara Prabu Kresna jeung Prabu Si Supala, lekasan kalayan maotna Prabu Si Supala, tapi henteu menggangu kelancaran jalanana upacara sesaji. 

Alatan geus miboga bibit rasa iri sarta dengki dina Pandawa Lima, mangka Kurawa meunteun yén upacara kasebut mangrupa pameran kakuatan Pandawa Lima, hal kitu dimangpaatkeun ku Patih Sengkuni pikeun mangaruhan para Kurawa ambéh nyieun tunggara dina Pandawa Lima (Putra Pandu). 

Prabu Duryudhana luhur ngaran Kurawa, ngondang Pendawa Lima pikeun ngaluuhan pes-ta anu diayakeun di karajaan Hastinapura, luhur hal kasebut para tetua Hastinapura kawas Pra bu Destarastra, Resi Bisma sarta Yama Widura meunteun yén antara Pandawa Lima kalayan para Sata Kurawa geus berdamai sarta soméah. 

Pameunteunan tetua Hastinapura tétéla mele-set, alatan ondangan Kurawa ngan mangrupa siasat pikeun nyieun tunggara Pandawa Lima. Wayah éta Pandawa Lima diajak inum mi-numan anu memabukkan nepi ka mabok sarta dina kaayaan mabok éta pisan Pandawa Lima dia-jak ulin maén, Pandawa Lima diwakilan ku Yudistira sarta Hastinapura diwakilan ku Patih Sengkuni (Harya Suman). Dina kaulinan maén kasebut Pandawa Lima di kalahkan, alatan di curangi ku para Kurawa, maén sarta mabuk-mabukan geus mangrupa kabiasaan sapopoé pikeun para Kurawa. 

Awalna Pendawa Lima mindeng dimenang-kan, tapi sanggeus taruhan digedéan sarta mangrupa udagan Para Kurawa, mangka Pendawa Lima diéléhkeun, sageus karajaan Amarta dipertaruhkan sarta diéléhkeun, kaayaan beuki panas, ke-mudian sanggeus adik-adiknya sarta dirina anu di jadikan taruhan éléh ogé, mangka Dewi Drupadi istrinyapun dipertaruhkan ogé. Dewi Drupadi wayah éta dikaputren saterusna diseret kebalairung, dipermalukan sarta metot buukna nepi ka terurai. Dina waktu éta pisan Dewi Drupadi ngedalkeun sumpahnya, yén manéhna moal menyanggul buukna deui, kajaba sanggeus keramas kalayan getihna Dursasana adi Prabu Duryudhana ( Suyudhana ), kitu ogé Bima bersumpah, yén dina perang Bha ratajuda engké baris maéhan Prabu Duryudhana (Suyudhana) sarta nginum getihna. 

Nasib Pandawa Lima sarta Dewi Drupadi a-gak katulung kalayan campur leungeunnya tetua Hastinapura Resi Bisma sarta Yama Widura. Dewi Drupadi dipénta pikeun dibikeun ka Resi Bisma sarta dibikeun, pikeun ieu para Kurawa salah sangka dikirana Resi Bisma hayang ngarasakeun kameunangna dina hal Dewi Drupadi baris dibikeun balik ka Pandawa Lima ku Resi Bisma. Luhur kaéléh maén para Pandawa Lima, te kolot Hastina nyokot kebijaksanaan sarta jalan tengah, yén Pandawa Lima kudu ngajalanan hukuman pembuangan di leuweung salila 12 warsih sarta mangsa penyamaran salila 1 warsih, dina mangsa penyamaran lamun salah sahiji ti Panda wa lima bisa dipergoki, mangka maranéhanana kabéh ha rus ngajalanan pembuangan deui deui salila 12 warsih, sarta mangsa penyamaran 1 warsih. 

Dewi Drupadi-pun nuturkeun para Pandawa Lima dina ngajalanan hukuman pembuangan, sedengkeun Dewi Kunti ibu para Pandawa Lima tetep ancik Karajaan Hastinapura. Sawaréh Pamajikan sarta barudakna Raden Harjuna dititipkan di Karajaan Cempalaradya, Dewi Wara Subadra sarta sawaréh deui pamajikan-pamajikan Raden Harjuna sarta barudakna dititipkan di Karajaan Dwarawati. 

Dina mangsa ngajalanan hukum pembuang - an, Raden Harjuna sarta Bima ngamangpaatkeun wak tunya pikeun memperdalam élmuna sarta néangan pakarang pusaka. Bima papanggih jeung Anoman baraya tunggal Bayu anu ngajarkeun sagala rupa élmu kesaktian pikeun manéhna. Sanggeus Pandawa Lima ngabéréskeun ma-sa pembuangan 12 warsih lilana, saterusna ngajalanan mangsa penyamaran di Karajaan Wirata. Puntadewa nyamur minangka ahli sajarah sarta tatanegara kalayan ngaran Wijakangka, Bima minangka Jagal/penyembelih sato kalayan ngaran Jagal Abilawa, Harjuna minangka guru tari anu kebanci-bancian kalayan ngaran Kandhi Wrahatmala, Nakula sarta Sadewa minangka palatih sarta pamulasara kuda kalayan ngaran Darmagranti sarta Tantripala. Dewi Drupadi jadi dayang karaton kalayan ngaran Sailandri atawa Salindri. 

Diwaktu poé penyamaran Pandawa Lima ber-akhir terjadilah penyerbuan Hastinapura kalayan sekutu-kutunya ka Karajaan Wirata. Para Pandawa Lima henteu bisa ancik cicing sabot nempo kajadian penyerbuan anu geus ngaréwong ketenangan sarta katingtriman Karajaan Wirata tempat maranéhanana nyamur salila ieu. 

Kalayan miluna Pandawa turun kemedan perang, balukarna para Sata Kurawa nyaho penyamaran Pandawa Lima. Mangka sabot diaya pan perundingan pikeun nyageurkeun hak Panda wa Lima luhur Karajaan Amarta sarta satengah Karajaan Hastina, ditampik ku Kurawa jeung ékol penyamarannya geus dipergoki, alatan éta Pandawa kudu ngajalanan deui balik mangsa hukumanana 12 warsih dina pembuangan sarta 1 warsih mangsa penyamaran. Nurutkeun itungan tetua Hastina, Panda wa Lima geus ngajalanan mangsa hukuman kalayan sampurna, alatan éta maranéhanana kudu dipulangkeun hak-haknya kaasup satengahna Karajaan Hastinapura, tapi hal kitu ditampik ku Kurawa. Sanajan Pandawa Lima dina perundingan diwakilan ku Prabu Kresna minangka duta Pandawa Lima. Alatan perundingan tengtrem ngalaman ke-gagalan, mangka pecahlah perang utk mem-perjuangkan hakna, saterusna dipikawanoh jeung carita “MAHABHARATA”, mangsa perangna salila 18 poé, lekasan jeung kameunang Pandawa Lima, tapi kabéh putra Pandawa Lima gugur dimedan perang di Tegal Kurusetra. 

Yudistira dipikawanoh minangka sosok suci tanpa dosa, sedengkeun Bima sarta Raden Harjuna dipikawanoh minangka sosok anu geus ngahontal kesempurnaan diri, nyaho sajatina urip/hidup. Bima wayah éta diparéntah ku Resi Druna pikeun néangan cai suci, maksudna pikeun mence lakakan Bima, tapi sabalikna Bima papanggih jeung Déwa Ruci anu méré wejangan ngeunaan élmu kasampurnan hirup, Raden Harjuna nampa wejangan élmu Hasta Brata ti Panembahan Kesawasidhi di Penclut gunung Suwelagiri Pertapaan Kutharunggu. Hasta Brata mangrupa élmu spiritual satingkat jeung cai suci anu ditampa Bima pikeun ngahontal kesempurnaan hirup. Dipoé kolotna, Pandawa Lima kalayan sadar mangrupa poé-poé utk menyongsong waktu ke-matian, sanggeus menobatkan Parikesit incu Ra-den Harjuna minangka Raja Hastinapura, sawatara warsih saterusna Pandawa Lima mendaki kaogé cak Gunung Himalaya, kaasup Dewi Drupadi pikeun menyongsong pati, dituturkeun ku anjing berbulu bodas. 

Mimiti anu dijemput ku Batara Yamadipati (Déwa penjemput nyawa) nyaéta Dewi Drupadi, dipeunteun panglobana dosana diban -dingkan kalayan kalima salakina nyaéta Panda wa Lima. Kahiji alatan dihaté leutikna manéhna leuwih mitresna Raden Harjuna tinimbang jeung salaki lain-lainnya. Kadua alatan Dewi Drupadi bermulut seukeut, kata-katanya mindeng melukai haté batur, diantarana nyaéta Narpati Basukarna (Adipati Karna), Prabu Duryudhana, Resi Druna/ Drona, Dursasana sarta Jayadrata, tatu haténa alatan kedalan-kedalan Dewi Drupadi. Saterusna giliran Sadewa anu dijemput ku Batara Yamadipati, alatan mindeng ngamomorékeun atawa melong pendék batur kaasup lanceuk lanceukna sanajan ngan didina haté waé sarta henteu kungsi diucapkan. Sadewa miboga élmu / aji Pranawa Jati anu bisa nyaho kajadian anu baris datang sarta nginget kajadian-kajadian mangsa katukang anu kungsi dialaman. 

Sanggeus Sadewa giliran saterusna kemudi-an nyaéta Nakula anu dijemput ku Batara Ya-madipati, alatan sanajan cicing sabenerna di-dalam haténa Nakula sok iri sarta dengki ka saudara-saudaranya utamana jeung Sadewa. Giliran saterusna sanggeus Nakula nyaéta Raden Harjuna anu dijemput ku Batara Yama dipati, alatan didina haté leutikna Raden Har-juna reueus teuing kalayan ketampanan anu dipibogana sarta ngarasa pang diperlukeun atawa pa-ling penting dibandingkeun kalayan saudara-saudaranya. Bima giliran saterusna dijemput ku Bata ra Yamadipati, alatan dipeunteun mindeng henteu bisa nahan napsu amarahna. Yudistira henteu dijemput ku Batara Yama-dipati sarta henteu nepungan ajalnya, manéhna leumpang nepi ka dihareup panto Syurga sarta dijemput ku Batara Indra, diajak pikeun asup syurga tapi anjingna dilarang asup. Yudistira nampik asup syurga lamun anjingna henteu kaci asup syurga, alatan Yudistira nganggap Déwa henteu ngahargaan hiji kasatiaan. Mangka leuwih hadé hamba henteu perlu asup kesyurga lamun anjing anu némbongkeun kasatiaanana dilarang asup syurga. 

Luhur kedalan Yudistira anu ngahargaan ka setiaan, sasabot éta ogé anjing bodas anu sok menyertai lalampahan Pandawa Lima kalayan satiana saprak ti Karaton Hastinapura nepi ka kapanto syurga, robah wujudna jadi Batara Darma, jelmaan bapana Yudistira anu sabenerna. Carita lekasan hirupna para Putra Pandu, ngandung hiji petunjuk, yén Alloh Maha Nyaho segala-galanya, sanajan ngan didina haté sarta henteu kungsi dikaluarkeun atawa dinyatakeun ka batur, Alloh geus nyaho kebaikan atawa kebathilan éta. 

Jalan hirup sarta cecekelan hirup para Putra Pandu anu saterusna dipikawanoh jeung Pandawa Lima, henteu bisa dilepaskan ti punakawan Semar sarta barudakna anu henteu séjén ti jelmaan Déwa Ismaya anu sok méré petunjuk sarta bimbingan sarta nasehat ka para Putra Pandu. Ngaran-ngaran atawa sebutan kolot lalaki sok disertakan dina méré ngaran putra-putranya, kawas Pandawa Lima nyaéta turunan Pan nyaéta Pandu. Kurawa nyaéta turunan Kuru, Drupadi nyaéta turunan Drupada, Madrim nyaéta turunan Raja Mandra dst. Yudistira dina pewayangan nyaéta simbul atawa lambang sosok anu suci, henteu miboga dosa sarta diupamakeun getihna boga warna bodas tanpa noda sediktpun. Bima dina pewayang nyaéta simbul kete-gasan sarta kaadilan sarta kejujuran dina ngadegkeun hukum, henteu tempo bulu, saha ogé anu salah kudu dihukum sanajan éta baraya atawa anakna sorangan. Bima sok menepati pasinina, bertubuh luhur badag sarta kokoh. Raden Harjuna nyaéta lambang atawa sim - bul sosok tampan sarta rupawan tapi donyuan, loba anak loba pamajikan tapi kabéhanana rukun. Carita-carita pewayangan loba mengan-dung ajaran-ajaran Falsafah anu bermakna spiri tual luhur, kecap-kecap Adiluhung anu memben tuk budi luhur sarta pekerti/perbuatan mulia Bangsa Indonésia.

 Dunya pewayangan miboga andil anu pohara badag dina nyieun watek Budi Luhur sarta Haté Mulia Bangsa Indonésia anu dika gumi ku bangsa séjén didunya ieu. Lalajo pintonan wayang anu ngadahar wayah panjang waé geus ngandung atikan, di mana panongton dididik pikeun sabar dina nyanghareupan kanyataan hirup, sarta leukeun narima/menanti élmu atawa wejangan spiritual anu bermakna luhur liwat dalangnya.

sumber : http://smpkomputer.blogspot.com/2011/11/cariita-wayang-pandawa-lima.html