Soal UKK / UAS 2 Bahasa Jawa Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog .blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh Soal UKK atau UAS / Ulangan Akhir Semester 2 (Genap) Kelas 5 / V SD Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban - Kurikulum 2006 ( KTSP )


Soal dan Kunci Jawaban UKK Bahasa Jawa Kelas 5/V SD Semester 2

I.     Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, dan d tumrap wangsulan kang koanggep paling bener!

1.      Jinise wacan/bacaan werna-werna, kang pas diwaca dening bocah yaiku ...
a. artikel
c. sinetron
b. dongeng
d. novel
2.      Manawa wangsulane/jawabane “iya”, pitakon kang mathuk/cocok yaiku ...
a. Pira regane tas iki?
c. Sapa jenenge bapakmu?
b. Apa omahmu ing Kebumen?
d. Kapan kowe sunat?
3.      Crita kang ora kalebu dongeng yaiku ...
a. Perang Diponegoro
c. Keong Mas
b. Kancil Nyolong Timun
d. Buta Ijo
4.      Crita kewan-kewan kang bisa ngomong kaya manungsa, diarani ...
a. sage
c. legenda
b. mite
d. fabel
5.      Bocah sekolah saiki kudu ngrampungake pendhidikan dhasar suwene ... taun.
a. 9
c. 7
b. 8
d. 6
6.      Bocah kok saben dina “dhuwat-dhuwit” bae. Maksude bocah mau seneng ...
a. ngilangake dhuwit
c. njaluk dhuwit
b. dolanan dhuwit
d. ngentekake dhuwit
7.      Pumpung esih bocah, kudu gelet kawruh. Kawruh tegese ...
a. tuku
c. lagu
b. ilmu
d. buku
 


Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :

Demikianlah contoh Soal UKK / UAS / Ulangan Akhir Semester 2 Kelas 5 SD Mapel Bahasa Jawa beserta Kunci Jawaban - (KTSP). Semoga Bermanfaat.

Soal UKK Kelas 5 selengkapnya :

Kumpulan Soal UKK / UAS Kelas 5 SD Semester 2 Lengkap + Kunci Jawaban