Soal UAS Bahasa Sunda Kelas X XI XII Semester 1 Ganjil

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog .blogspot.com Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII SMA / MA Mapel Bahasa Sunda 

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas X mapel Bahasa Sunda :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar! 1.      Jalma anu ahli biantar disebut...
a.       Operator
b.      Orator
c.       Profėsor
d.      Doktor
e.       Khotib

2.      Ilikan kalimah di handap, mana kalimah nu kaasup gaya basa mijalma iwal..
a.       Angin peuting nyiuman tarang
b.      Pucuk kalapa tingarupay ka nu rėk miang
c.       Bėntang sing kariceup dina peuting kamari
d.      Dodi di tonjok ku Doni
e.       Jukut ngajajah kana pawinian

3.      Minangka pamungkas  saur, bilih ngawur, moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur, Wassalamu”alikum Wr.Wb.,
Paragraf di luhur kaasup...............biantara.
a.       Bubuka
b.      Sambutan
c.       Salam bubuka
d.      Salam Panutup
e.       Panutup

4.      Bedo bahasa Indonesia na nyaėta...
a.       Tiba
b.      Datang
c.       Sama
d.      Batal, Tidak Jadi
e.       Naik

5.      Mana di handap ieu nu kaasup kalimah salancar basajan...
a.       Kuring jeung babaturan kėmping di Lėmbang
b.      Kamari Cucu tas meuli buku
c.       Kuring rėk indit ka sakola
d.      Dėdi jeung Usep patarik-tarik lumpat
e.       Ucing tėh nguang-ngeong baė ti tatadi
Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XI mapel Bahasa Sunda :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar! 

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XII mapel Bahasa Sunda :


I.     Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar! 


 Silakan klik link di bawah untuk men download soal selengkapnya :


Soal UAS Bahasa Sunda Kelas X SMA / MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1 (Dan Kunci Jawaban) - Soal 2 -

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas XI SMA / MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1 - Soal 2 - 

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas XII SMA / MA Semester 1 (Ganjil)
: Soal 1 - Soal 2 - 


Soal terkait :
Kumpulan Soal UAS Kelas X Semester 1 (Ganjil) Lengkap
Kumpulan Soal UAS Kelas XI Semester 1 (Ganjil) Lengkap
Kumpulan Soal UAS Kelas XII Semester 1 (Ganjil) Lengkap

Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII Mapel Bahasa Sunda. Semoga Bermanfaat.