Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Semester 1/ Ganjil

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog .. Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas 8 / VIII SMP / MTs Mapel Bahasa Jawa

Cuplikan Soal  : 

SOAL UAS BAHASA JAWA KELAS VIII SEMESTER 1Wenehana tandha ( x ) ing salah sijining aksara a, b, c utawa d ing lembar wangsulan kang cumawis!

Maca
Wacan 1

LELARA
Dening Suci Hadi Suwita
Teka tanpa taha-taha,
satus dalane,
sewu jalarane,
saleksa jeneng memala,
nadyan kaduwa tetep meksa,
nlusup selaning lena,
sok nglayang liwat mega meksa,
malang kadhak nantang kang tan kawagang,
slulup lelumban ing peranganing raga,
lelara raga pengkuh datan karasa,
mudha prakosa lelara datan temama,
bayi cilik ringkih lelara ngungkih-ungkih,
tuwa nglungka lelara teka kuwasa,
jroning raga perang tandhing rebut daging,
bala getih isih kabantu tamba linuwih,
ati wani tan jirih,
nyenyuwun Gusti Maha Asih,
mung loro butulane,
mari apa mati.

1. Kepriye tekaning lelara iku ?
a. nadyan kaduwa tetep meksa
b. tanpa taha-taha
c. nglayang liwat mega
d. nlusup selaning lena

2. Mudha prakosa lelara datan temama. Tembung datan tegesipun … .
a. bisa
b. ora
c. kuwat
d. rekasa

3. Manut geguritan ing ndhuwur, ana pira jeneng lelara iku?
a. satus
b. sewu
c. sayuta
d. saleksa

Wacan 2

TEMBANG MIJIL

Dedalane wong kang dadi murid,
kudu andhap asor,
wani ngalah luhur wekasane,
aja seneng duwe watak serik,
bapang den simpangi,
ana catur mungkur.

4. Tembang mijil ing ndhuwur kang guru wilangan lan guru lagune 10 e dumunung ing gatra … .
a. 1
b. 3
c. 4
d. 6

5. Guru wilangan lan guru lagune gatra 5 tembang mijil iku … .
a. 10 i
b. 10 u
c. 6 u
d. 6 i

6. Tembang mijil iku ana pirang gatra?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8


Silakan klik link di bawah untuk men download soal selengkapnya :

Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas 8 SMP / MTs Mapel Bahasa Jawa. Semoga Bermanfaat.